Uspostavni istraživački projekt
UIP-2017-05-7113

Otpadni
materijal
Istraživanje
Novi
materijal

Projekt

Cij projekta je razvoj novog materijala primijenjenog u nosivim armiranobetonskim konstrukcijama poboljšane potresne otpornosti.

Istraživanja

Trenutno se samo 5% recikliranih otpadnih guma koristi za potrebe u građevinarstvu premda su mogućnosti mnogo veće. Upravo je to jedan od razloga zašto bi trebalo osmisliti nove tehnologije kako bi se guma reciklirala i služila kao sirovina za dobivanje novih proizvoda. U zadnje vrijeme guma je pronašla svoju uporabu u industriji cementa kao zamjenski energent, u proizvodnji podloga za igrališta i sportske terene te za razne obloge i pokrove. No osim toga, jedan od novijih pravaca koji se posljednjih godina istražuju jest upotreba otpadne gume i njezinih sastavnih dijelova u tehnologiji proizvodnje betona.

Istraživački tim

Definirani ciljevi projekta postići će se osnivanjem nove međunarodne istraživačke grupe mladih znanstvenika u svrhu ubrzanog procesa razvoja neovisnih istraživačkih karijera nakon stjecanja titule doktora znanosti. Nova istraživačka grupa, uz snažnu potporu organizacije, provest će znanstvena istraživanja te eksperimentalnim i numeričkim metodama dokazati postavljene hipoteze.