Provedena istraživanja u 2019. godini

Održan sedmi sastanak istraživačke grupe projekta ReCoTiP
2019-05-23
Održan deseti sastanak istraživačke grupe projekta ReCoTiP
2020-10-16

17.12.2019. godine održan je godišnji sastanak istraživačke grupe projekta Razvoj armiranobetonskih elemenata i sustava s otpadnim prahom automobilskih guma– ReCoTiP, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Na navedenom godišnjem sastanku istraživačke grupe, doktorandi Kristina Strukar i Robert Bušić su pomoću „PowerPoint“ prezentacije  predstavili dosadašnja provedena laboratorijska ispitivanja u 2019. godini.

Tijekom prvih mjeseci 2019. godine, definirane su optimalne mješavine samozbijajućeg betona s recikliranom gumom. Ispitana su fizikalna i kemijska svojstva reciklirane gume kao punila i sitnog agregata, te je nabavljen sav potreban materijal za izradu armiranobetonskih greda. Također, projektni tim je sudjelovao i u nabavi pretražnog elektronskog mikroskopa (eng. scanning electron microscope)

Prilikom odabira optimalnih mješavina, članovi projektnog tima su ispitali svojstva samozbijajućeg betona u svježem stanju te fizikalna i mehanička trajnosna svojstva 21 mješavine samozbijajućeg betona sa različitim udjelom reciklirane gume i silicijske prašine. Na temelju provedenih eksperimentalnih ispitivanja na 21 različitoj mješavini samozbijajućeg betona s recikliranom gumom (CR) i silicijskom prašinom (SLF) provela se optimizacija i odabir optimalnih mješavina uzimajući u obzir kriterije važne za njihovu krajnju upotrebu, tj. za upotrebu novog materijala u nosivim armiranobetonskim elementima (stupovi, grede i okviri).  Kao glavni kriteriji za odabir optimalnih mješavina su u obzir uzeta slijedeća svojstva betona: sposobnost tečenja, viskoznost, sposobnost zaobilaženja zapreka, otpornost segregaciji, tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća savijanjem te modul elastičnosti.

Nakon detaljne statističke analize provedene u suradnji sa Odjelom za matematiku (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku) kao optimalne mješavine koje će se koristiti u daljnjem laboratorijskom istraživanju AB greda, stupova i okvira su odabrane mješavine SCC-10CR-0SLF (betonska mješavina sa 10% gume i 0% silicijske prašine) te SCC-15CR-5SLF (betonska mješavina sa 15% gume i 5% silicijske prašine).

Priprema i betoniranje armiranobetonskih greda su planirani i uspješno provedeni u kolovozu i rujnu 2019. godine. Za potrebe eksperimentalnog ispitivanja betonirano je sveukupno devet (9) greda. Tri grede su izrađene od referente betonske mješavine oznake SCC-0CR-0SLF, dok je preostalih šest (6) greda izrađeno od dvije prethodno odabrane optimalne mješavine (tri grede po svakoj od odabranih optimalnih mješavina), oznaka SCC-10CR-0SLF i SCC-15CR-5SLF.

Ispitivanje slobodno oslonjenih armiranobetonskih greda je izvršeno u Laboratoriju za materijale i konstrukcije Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Uzorci su opterećivani pomoću univerzalnog uređaja za vlačno-tlačno ispitivanje materijala i elemenata (skraćeno „kidalica“), koji može postići maksimalnu silu od 300 kN, Shimadzu AGS-300kN.

Pojava i razvoj pukotina se praćeni su označivanjem pukotina na plohama greda pomoću vodootpornih flomastera. Svaka pukotina je označena rednim brojem koji označava točan korak opterećenja. Delaminacija odnosno raslojavanje betona u tlačnoj zoni greda praćena je u trenutku njezine pojave.

Krajem 2019. godine, provedeno je i eksperimentalno ispitivanje armiranobetonskih uzoraka jednoosnim izvlačenjem šipke (eng. pull-out test).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)