Opis projekta


Otpadne automobilske gume predstavljaju potencijal za ponovni ulazak na tržište kroz nove materijale i nove produkte. Jedna od mogućnosti su mala lokalna rješenja, druga su velikog obima i visokih vrijednosti na nacionalnoj ili svjetskoj razini. Svakako, potrebno je krenuti sitnim koracima od lokalnih rješenja kako bismo u konačnici postigli globalna rješenja zbrinjavanja ovakve vrste otpada dajući mu novu vrijednost kroz novi proizvod. Trenutno se samo 5% recikliranih otpadnih guma koristi za potrebe u građevinarstvu premda su mogućnosti mnogo veće. Upravo je to jedan od razloga zašto bi trebalo osmisliti nove tehnologije kako bi se guma reciklirala i služila kao sirovina za dobivanje novih proizvoda. U zadnje vrijeme guma je pronašla svoju uporabu u industriji cementa kao zamjenski energent, u proizvodnji podloga za igrališta i sportske terene te za razne obloge i pokrove. No osim toga, jedan od novijih pravaca koji se posljednjih godina istražuju jest upotreba otpadne gume i njezinih sastavnih dijelova u tehnologiji proizvodnje betona. Glavni cilj ReCoTiP projekta je razvoj novog materijala primijenjenog u nosivim armirano-betonskim konstrukcijama poboljšane potresne otpornosti. Definirani cilj postići će se osnivanjem nove međunarodne istraživačke grupe mladih znanstvenika u svrhu ubrzanog procesa razvoja neovisnih istraživačkih karijera nakon stjecanja titule doktora znanosti. Nova istraživačka grupa, uz snažnu potporu organizacije, provest će znanstvena istraživanja te eksperimentalnim i numeričkim metodama dokazati postavljene hipoteze. Provest će se demonstracija primjene otpadnog praha i sitnih zrna recikliranih automobilskih guma u samozbijajućem betonu, izrada i ispitivanja konstrukcijskih elemenata (greda i stupova) jednakih mehaničkih i trajnosnih svojstava u usporedbi s običnim samozbijajućim betonom te razvoj novog tipa/vrste armirano-betonskog okvira poboljšane potresne otpornosti. ReCoTip projekt dodatno će ojačati znanstvene i organizacijske kapacitete kroz dvije obranjene doktorske disertacije, tri diplomska rada i provedenog jednog poslijedoktorskog usavršavanja. Ovime se jamči osiguranje provedbe strateških ciljeva organizacije kao što je razvoj karijera mladih istraživača i sudjelovanja na međunarodnim kompetitivnim pozivima za prijave projekata tijekom trajanja RecoTiP projekta. Doprinos ReCoTiP projekta razvoju znanosti bit će vidljiv kroz obranjene dvije doktorske disertacije, tri diplomska rada i provedeno poslijedoktorsko usavršavanje. Nakon završetka predloženog istraživanja na projektu ReCoTiP bit će definirane konkretne preporuke za upotrebu i primjenu praha i sitnih zrna recikliranih otpadnih automobilskih guma i ključni smjer daljnjeg područja istraživanja s obzirom na rezultate dobivene projektom.

Cilj projekta


Glavni cilj ReCoTiP projekta je razvoj novog materijala primijenjenog u nosivim armiranobetonskim konstrukcijama poboljšane potresne otpornosti.

Osnovne informacije

Program i rok

Hrvatska zaklada za znanost, svibanj 2017., Uspostavni istraživački projekti - UIP-05-2017

Naziv projekta

Razvoj armiranobetonskih elemenata i sustava s otpadnim prahom automobilskih guma

Akronim

ReCoTiP

HRZZ šifra projekta

UIP-2017-05-7113

Trajanje

01.01.2018. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta

1.812.175,00 HRK / 243,792,17 €

Znanstveno polje

Temeljne tehničke znanosti / Građevinarstvo

Klasifikacija prema ERC-u

PE8 Physical Sciences and Engineering: Product design, process design and control, construction methods, civil engineering, energy systems, material engineering
PE8_3 Civil engineering, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste treatment
PE8_9 Materials engineering PE8_12 Sustainable design

Ugovorna ustanova


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Voditeljica projekta


Doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ.

Specifični ciljevi


O1 Uspostaviti novu istraživačku grupu
O2 Istražiti mogućnosti upotrebe TP u SCC
O3 Definirati optimalne mješavine SCC s TP
O4 Istražiti primjenu novog materijala u ab konstrukcijama eksperimentalnim metodama
O5 Istražiti primjenu novog materijala u ab konstrukcijama numeričkim metodama
O6 Prijaviti projektne prijedloge istraživačke grupe na druge izvore financiranja
O7 Upravljanje projektom
O8 Diseminacija

Članovi istraživačke grupe