<b><h4>Gumiimpex</h4></b>

Gumiimpex d.d. Varaždin osnovan je kao obrtničko vulkanizerska radionica vlasnika Rudolfa Kirića 1970. godine u Varaždinu. Od osnutka radionica kontinuirano proširuje vlastitu proizvodnju gumeno tehničkih proizvoda, a 1990. prerasta u Gumiimpex d.o.o. Varaždin, poduzeće sa 15 zaposlenih. Prva je tvrtka u Hrvatskoj koja 2005. godine započinje djelatnost recikliranja rabljenih auto guma. Kroz reciklažu obrađuje otpadne gume i proizvodi korisnu sekundarnu sirovinu kao i finalne proizvode od gumenog granulata. Uz kontinuirana ulaganja u nove prostore i opremu, poduzeće uvodi i ISO norme 9001 i 14001 za upravljanje kvalitetom i upravljanje okolišem. Gumiimpex-GRP veliku važnost pridaje i društvenoj odgovornosti poduzeća, sudjelujući u važnim razvojno-inovacijskim projektima:
- zajedno s Brodosplitom Gumiimpex-GRP je sudjelovao u projektu „Vrata Venecije“, s ciljem prevencije poplava prouzrokovanih dizanjem razine mora. Za taj projekt proizveli su preko 300 kom gumenih odbojnika od 920 kg, koji su se montirali na čeličnu branu.
- sudjelovanjem u znanstvenom projektu „RUCONBAR“ zajedno s tvrtkom Beton Lučko i Građevinskim fakultetom Zagreb, u betonu su primjenjene gumene granule od recikliranih automobilskih guma te je proizveden inovativan proizvod za zaštitu od buke.
- u konzorciju projekta ANAGENNISI, pod vođenjem Sveučilišta u Sheffieldu, radili su na razvoju inovativnih rješenja za ponovnu uporabu svih komponenti guma u konkretnim aplikacijama, sa smanjenim utjecajem na okoliš.
Danas Gumiimpex-GRP d.o.o. Varaždin proizvodi više od sedam tisuća različitih gumeno-tehničkih proizvoda, reciklira otpadne gume, obnavlja teretne gume, na tržište plasira auto gume za sve vrste vozila, te pruža vulkanizerske usluge na lokacijama u Varaždinu i Zagrebu. Ima gotovo 400 zaposlenih i nositelj je brojnih nagrada.

Sporazum o suradnji<b><h4>Gumiimpex</h4></b>

Poduzeće BT3 Betontechnik GmBH osnovano je 2012. godine kao rezultat znanja i iskustva prikupljenog kroz više desetljeća suradnje s proizvođačima betona i šljunka u Austriji. Poslovni uspjeh klijenata s kojima surađuju sastavni je dio njihove filozofije. Kao malo poduzeće, u mogućnosti su brzo i ciljano reagirati na tržišne zahtjeve. Kako bi odgovor na tržišne zahtjeve bio i što kvalitetniji, raspolažu suvremenim laboratorijima u kojima kontinuirano ulažu u ispitivanja i razvoj. Pri tome surađuju i s drugim laboratorijima akreditiranim za različita ispitivanja, kako bi uvijek mogli garantirati kvalitetu. Osobito strogu kontrolu kvalitete i velika ulaganja u razvoj polažu u području aditiva za betone, koji predstavljaju temelj njihovog poslovanja.
2014. godine BT3 Betontechnik GmBH proširilo je svoje poslovanje i izvan Austrije, osnivanjem poduzeća BT3G, sa sjedištem u Burgthannu, u Njemačkoj. Sagledavanjem razvoja poslovanja ne samo kroz proširenje poslovanja nego i kroz inženjerski razvoj, treba naglasiti da su 2015. godine u poduzeću Betontechnik GmBH dovršili razvoj proizvoda Alpha Beton, koji predstavlja inovativni dvokomponentni sustav za optimalnu kontrolu ponašanja konzistencije aditiva u betonu. Osim Aplha Betona, danas Betontechnik GmBH proizvodi više od 20 aditiva betonu različitih namjena.
Sljedećih godina, rast Betontechnik GmBH nastavio se preuzimanjem većinskog vlasničkog udjela u poduzeću BetónRacio s r.o. u Slovačkoj. Obzirom na sva navedena proširenja, 2017. godine registriran je BT3 Holding, koji osim navedenih poduzeća u vlasništvu, ima i svoje podružnice u Češkoj, Švicarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji.

Sporazum o suradnji<b><h4>Gumiimpex</h4></b>

Našicecement d.d. Našice, s godišnjim kapacitetom od 1 milijun tona, druga je tvornica cementa u Republici Hrvatskoj po instaliranim kapacitetima i tržišnom udjelu. Poduzeće je osnovano 1982. godine, a danas djeluje u sastavu Nexe grupe Našice. 2016. godine poduzeću Našicecemnet d.d. pripojeno je društvo Nexe beton Našice, čime je došlo do povećanja prihoda od 24% ,ovog i inače velikog poslovnog subjekta. Proizvodni asortiman Našicecementa d.d. Našice sastavljen je od sljedećih marki cementa i namala:
• Standard, CEM II/B-M 32,5R, miješani portlandski cement
• Specijal, CEM II/A-M (S-V) 42,5N, miješani portlandski cement
• Premium, CEM I 52,5N, čisti portlandski cement
• Portlandski cement CEM I 42,5R
• Portlandski cement s dodatkom zgure CEM II/A-S 42,5R
• Sulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR-LH
• Namal, MC5,
Važno je napomenuti da kvalitetu svojih proizvoda i poslovnih procesa poduzeće Našicecement d.d. dokazuje kroz posjedovanje različitih certifikata: certifikat kvalitete ISO 9001:2008, certifikat zaštite okoliša ISO 14001:2004, te BS OHSAS 18001:2007 koji podrazumijeva sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću. Time je ostvarena zaokružena cjelina - integrirani Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću.
Osim na domaćem tržištu, Našiceement d.d. Našice svoje proizvode plasira i u inozemstvo te aktivno sudjeluje u projektima na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske, Austrije i Rumunjske.

Sporazum o suradnji<b><h4>Gumiimpex</h4></b>

Poduzeće Velički kamen d.o.o. osnovano je 2009. godine kao društvo za proizvodnju, prijevoz i usluge, sa sjedištem u Velikoj.
Osnovna djelatnost tvrtke je eksploatacija tehničko-građevnog kamena za koji je tvrtka u srpnju 2010. godine potpisala sa Republikom Hrvatskom Ugovore o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na EP Vetovo i EP Pliš-Mališčak.
Tvrtka je organizirala proizvodnju u dva kamenoloma prema mjestu eksploatacije: „Veličanka“ u Velikoj i „Vetovo“ u Vetovu, gdje se neposredno nakon eksploatacije odvija i proces prerade istog u tehničko-građevni kamen. Uz ova dva kamenoloma tvrtki je dodijeljen prijenos eksploatacijskog polja tufa „Poljanska“ Tvornici suhih mješavina ( proizvodnja žbuka i ljepila) i Tvornici betona i betonskih elemenata.
Proizvodni asortiman unutar pojedinih djelatnosti poduzeća čine:
- u kamenolomima: dolomitni filer, odminirani kamen, nesortirani kamen, kamena sitnež, lomljeni kamen, tucanik različitih granulacija, agregat različit granulacija te tuf (vulkanskog podrijetla)
- u Tvornici suhih mješavina: unutarnja i vanjska vapneno cementna žbuka, Dolker standard, Dolker flex, Dolker inter, dolpor te gips vapnena žbuka
- u Tvornici betona i betonskih elemenata: ukrasne ploče i elementi različitih dimenzija, rubnjaci, betonski blokovi različitih dimenzija, betonske cijevi različitih promjera te gotova betonska smjesa u nekoliko kvaliteta
Poduzeće Velički kamen d.o.o. danas zapošljava 121 djelatnika, a sa ostvarenom prosječnom prodajom od 10.000 tona žbuka i ljepila te više o 1.000.000 tona tehničkog kamena, svrstavaju se u jedne od najvećih proizvođača navedenih materijala u ovom dijelu regije.

Sporazum o suradnji